เครื่องขัดพื้น

เครื่องขัดพื้นขนาดเล็ก Single disk

เครื่องขัดพื้นเดินตาม SCRUBBER Walk Behind

เครื่องขัดพื้นนั่งขับ Scrubber Driver-Ride On