แบตเตอรี่ Trojan T-105

โปรดติดต่อเพื่อรับข้อเสนอพิเศษเพิ่มเติม

สแกนเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์

qrui-1712386507990

รายละเอียดสินค้า

แบตเตอรี่ Trojan T-105


Model
Manufacturer Trojan Battery
BCI Group
Battery Type T-105
Battery Application
Voltage 6
Length 10.30 (262)
Width 7.11 (181)
Height 11.07 (281)
Weight 62 (28)
5 HR Rate AH 185
10 HR Rate AH 207
20 HR Rate AH 225
100 HR Rate AH 250
Capacity 25 amps 447
Capacity 56 amps 115
Capacity 75 amps
CCA
CA