สำหรับงานที่ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับทำความสะอาดงานในโรงงาน

การทำความสะอาดที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด แต่ต้องการใช้แรงดันน้ำเพื่อความสะอาดรวดเร็วไม่ต้องใช้แรงงานคนในการขัดถูใช้เครื่องฉีดน้ำในการฉีดล้างชิ้นงาน

การเลือกเครื่องฉีดน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

งานทำความสะอาดที่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงนั้นสามารถเลือกแรงดันตั้งแต่ 100 บาร์-500 บาร์ สำหรับงานฉีดล้างที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องในธุรกิจต่างๆ เช่น งานทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม