การเลือกเครื่องฉีดน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

งานทำความสะอาดที่ต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงนั้นสามารถเลือกแรงดันตั้งแต่ 100 บาร์-500 บาร์ สำหรับงานฉีดล้างที่ต้องการใช้งานต่อเนื่องในธุรกิจต่างๆ เช่น งานทำความสะอาดโรงงานอุตสาหกรรม