สำหรับงานที่ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงสำหรับทำความสะอาดงานในโรงงาน

การทำความสะอาดที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีในการทำความสะอาด แต่ต้องการใช้แรงดันน้ำเพื่อความสะอาดรวดเร็วไม่ต้องใช้แรงงานคนในการขัดถูใช้เครื่องฉีดน้ำในการฉีดล้างชิ้นงาน